Конкурс стартап-проєктів зі створення вертикальної теплиці

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

Виявлення

обдарованої студентської молоді, наукових та науково-педагогічних працівників, сприяння їх самореалізації та розвитку творчого потенціалу

Активізація

розвитку креативності учасників Конкурсу та створення умов для підготовки й становлення нової генерації високоосвічених професіоналів, здатних реалізувати стійкий динамічний розвиток економіки й інноваційний розвиток галузей національної економіки

Підвищення

конкурентоспроможності української молоді на ринку праці шляхом розвитку навичок розробки інноваційних проектів та інтеграції моделі підприємства в системі освіти

Популяризація

розробок інноваторів, а також залучення інвесторів до реалізації перспективних проєктів

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

Метою проведення Конкурсу є створення умов для реалізації підприємницької ініціативи студентської молоді та науково-педагогічних працівників, розвитку конкурентоспроможної особистості, навичок генерації бізнес ідей та їх презентації зі
створення вертикальної теплиці з акцентом, зокрема, на формування якісного насіннєвого матеріалу для вертикального землеробства (насіння, адаптованого для внутрішнього середовища вертикальних ферм тощо).

Конкурс проводиться у три етапи:
– І етап – подання заявки та електронного портфоліо;
– ІІ етап – бліц-презентація стартап-проєктів (не більше 10 слайдів);
– ІІІ етап – визначення та нагородження переможців.

І етап конкурсного відбору стартап-проєктів зі створення вертикальної теплиці Миколаївського національного аграрного університету триватиме з 05 травня до 20 вересня 2021 року.

Засновником Конкурсу є Миколаївський національний аграрний університет.

Конкурсі можуть брати участь здобувачі вищої освіти, наукові та науково-педагогічні працівники Миколаївського національного аграрного університету.

На конкурс приймаються:

 • Конкурс передбачає визначення кращих бізнес-ідей та інноваційних стартап-проєктів, представлених Учасниками за результатами проведення експертної оцінки та публічного захисту
 • У Конкурсі беруть участь стартап-проєкти Учасників, що виконані самостійно, подаються вперше.
 • Кількість стартап-проєктів та Учасників не обмежується.
 • До участі у Конкурсі допускаються індивідуальні (1 Учасник + 1 керівник) та колективні роботи (2-5 Учасників + керівник).
 • Роль керівника проєкту, що подається на Конкурс, має суто консультативний характер.
  Мовою Конкурсу є українська.
 • Стартап-проєкт має відповідати умовам Конкурсу.
 • Кількість стартап-проєктів від одного автора не обмежена.
 • Конкурс проводиться у три етапи:
 • Для участі у І етапі Конкурсу потрібно зареєструватися на сайті МНАУ.
 • Офіційне запрошення до участі у ІІ етапі Конкурсу направляється на e-mail учасника від імені Оргкомітету за тиждень до початку ІІ етапу.

Вимоги до стартап проектів:

 • Презентацію стартап-проєкту проводить автор
 • На презентацію необхідно представити прототип продукту (вертикальної теплиці) з мінімально-необхідним функціоналом, який можна буде протестувати, випробувати.
  За умовами Конкурсу кінцевий продукт повинен вирішувати певну проблему та мати цільову групу (споживача).
 • Для демонстрації стартап-проєкту кожному учаснику визначається місце його розміщення. Під час демонстрації стартап-проєкту учасники можуть скористатися допоміжними засобами за своїм вибором: ноутбуками, постерами, технічними моделями, макетами тощо.

Проведення Конкурсу:

 • Конкурс оголошується наказом ректора МНАУ, в якому зазначаються склад Оргкомітету та строки проведення Конкурсу.
 • Конкурсна комісія створюється наказом ректора МНАУ за поданням Оргкомітету, який визначає кількість та кандидатури членів комісії залежно від кількості поданих стартап-проєктів.
 • Заявки на участь у Конкурсі та портфоліо стартап-проєктів, які пройшли реєстрацію, направляються на розгляд конкурсної комісії.
 • Конкурсна комісія визначає стартап-проєкти, які допущені до бліц-презентації.
 • Голова Оргкомітету призначає дату проведення бліц-презентації стартап-проєктів.
 • За результатами бліц-презентації конкурсна комісія визначає переможців Конкурсу.
 • Результати ІІ етапу Конкурсу повідомляються учасникам листом на електронну адресу, зазначену під час реєстрації, і розміщуються на сайті МНАУ

ОРГКОМІТЕТ

Голова – ректор, д.т.н., професор, академік НААН Шебанін В.С.;
Заступник голови – проректор з наукової роботи, д.е.н., професор Новіков О.Є.;
Секретар – завідуюча сектором НТІ відділу технічних засобів навчання Кубінець О.І.;

Члени комітету:

– декан факультету агротехнологій, к.с.-г.н., доцент Дробітько А.В.;
– завідуюча кафедрою виноградарства та плодоовочівництва, к.с.-г.н., доцент Нікончук Н.В.;
– голова фермерського господарства «МИР ВАМ» Мельник С.А. (за згодою);
– завідуюча НДВ Науково-дослідного інституту нових агропромислових об’єктів та навчально-інформаційних технологій, д.е.н., професор Потриваєва Н.В.;
– начальник навчально-практичного центру з освіти Карпенко М.Д.

Остаточне рішення щодо визначення переможців приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують голова, а в разі відсутності його на засіданні конкурсної комісії – заступник голови та секретар. Протокол і закриті конверти з документацією засідань конкурсної комісії зберігаються у МНАУ. Протокол засідання конкурсної комісії є підставою для підготовки наказу ректора МНАУ про підсумки Конкурсу

Перелік переможців, відзначених дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів, затверджується наказом ректора МНАУ

Переможцям Конкурсу виплачується грошова винагорода за рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством України.

КОНТАКТИ

  Ваше П.І.Б.(обов'язково)

  Адреса електронної пошти:(обов'язково)

  Тема повідомлення:

  Текст повідомлення:

  Реєстрацію проєктів

  здійснює Науково-дослідний відділ інноваційних проєктів (Потриваєва Н. В.)

  Контактні дані

  Миколаївський національний аграрний університет

  вул. Георгія Гонгадзе, 9

  Fax: (0512) 58-05-95

  Translate »