Проекти – 2017

Назва стартапу: Установка для передпосівної обробки насіння зернових в полі високочастотного коронного розряду

Автор стартапу: Захаров Д.О., МНАУ, асистент кафедри інженерно-енергетичного факультету МНАУ.

Короткий опис: Розробка установки для передпосівної обробки насіння в полі високочастотних коронних розрядів для зменшення використання стимуляторів росту хімічного походження

Ринок і споживачі: Виробники сільгосптехніки, сільськогосподарські підприємства, в тому числі фермерські.


Назва стартапу : Студентська краудфандингова платформа «Лампочка»

Автор стартапу: керівник проекту Нєлєпова А.В., к. пед. н. доцент кафедри інформаційних систем і технологій, обліково-фінансовий факультет, здобувачі вищої освіти факультету менеджменту.

Короткий опис: Розвиток стратап проектів та краудфандинга, а також розповсюдження такої платформи серед здобувачів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – як підтримка інноваційних ідей у молоді, а також сприяння розвитку творчого потенціалу. Цей стартап допоможе здобувачам вищої освіти створити теплицю інноваційних ідей, що сприятимуть соціальному розвитку територій.

Ринок і споживачі: ВНЗ України, здобувачі вищої освіти, підприємці.


Назва стартапу: Оптимізація живлення сільгоспкультур шляхом застосування сучасних рістрегулюючих речовин в умовах Південного Степу України

Автор стартапу: керівник проекту Гамаюнова В.В., д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрою, учасники проекту: Туз М.С., асистент кафедри виноградарства та плодоовочівництва, Дворецький В.Ф., Кудріна В.С., Касаткіна Т.О. – аспіранти.

Короткий опис: Удосконалення та впровадження оптимізованого живлення сільськогосподарських культур в посушливій зоні Степу України сприятиме істотному підвищенню врожайності зерна та насіння (на 25-30 %), покращенню якості за зменшення доз мінеральних добрив та загальних витрат ресурсів на вирощування порівняно з загальноприйнятими зональними технологіями. Запровадження технологічних прийомів вирощування шляхом передпосівної обробки насіння та посівів створеними рістрегулюючими біопрепаратами в основні фази вегетації.

Ринок і споживачі: Вітчизняний та зарубіжний агроринки.


Назва стартапу: Удосконалення окремих елементів технології вирощування сучасних сортів Triticum Spelta на чорноземі південному в умовах Південного Степу України

Автор стартапу: Корхова М.М., асистент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства МНАУ; учасники проекту Льовкіна А.В., здобувач вищої освіти факультету агротехнологій; Коцар Т.Л., здобувач вищої освіти факультету агротехнологій.

Короткий опис: Відродження, покращення, й впровадження у виробництво «античних злаків». Формування врожайності та якості зерна сортів пшениці спельта залежно від обробки насіння та позакореневого підживлення біологічними препаратами з метою удосконалення технології вирощування в умовах Південного Степу України.

Ринок і споживачі: Вітчизняний та зарубіжний агроринок, особи, які хворі на цукровий діабет, а також хворі, які не можуть вживати хліб та борошняні вироби через алергію на білок глютен, залежні на цукровий діабет.


Назва стартапу: Eventspace

Автор стартапу: Ендрес В.С., здобувач вищої освіти обліково-фінансового факультету МНАУ.

Короткий опис: Eventspace – це онлайн-сервіс, за допомогою якого можна відслідкувати всі події, які відбуваються навколо користувача, та долучитись до них. Для рекламодавців Eventspace має стати потужним інструментом просування своїх продуктів.

Ринок і споживачі: Молодь, рекламодавці, організації з спортивно-дозвільної діяльності, ВНЗ, підприємці.


Назва стартапу: Виробництво кормів для сільськогосподарських тварин та птиці\

Автор стартапу: науковий керівник Горбенко О.А., к.т.н., доцент; Полудень А.Д., здобувач вищої освіти інженерно-енергетичний факультет МНАУ.

Короткий опис: Розроблено вдосконалений варіант базової машини технологічної лінії – дробарки, що дозволяє знизити енерговитрати, забезпечити якісними і корисними кормами власного виробництва тварин та птиці, підвищити продуктивність поголів’я, максимально точно дозувати рецептуру кожного виду корму.

Ринок і споживачі: господарства різних форм власності, в т.ч. фермерські.


Назва стартапу: Підвищення урожайності нуту за рахунок інокуляції та обробки насіння біофунгіцідом в умовах Степу України

Автор стартапу: науковий керівник Корхова М.М., к.с-г.н.; Танцюра В.Т., здобувач вищої освіти факультету агротехнологій МНАУ.

Короткий опис: Удосконалення технології вирощування нуту в умовах Південного Степу України шляхом проведення предпосівної інокуляції насіння біопрепаратом сумісно з носієм-прилипачем та біофунгіцидом.

Ринок і споживачі: Вітчизняний та зарубіжний агроринок.


Назва стартапу: Обґрунтування використання утилізаційної системи охолодження циклового повітря дизеля мобільних енергетичних засобів

Автор стартапу: Скорбілін П.Г., здобувач вищої освіти інженерно-енергетичного факультету МНАУ.

Короткий опис: Використання утилізаційної холодильної машини для охолодження повітря дизеля дозволяє підвищити ККД на величину до 4%, залежно від навантаження.

Ринок і споживачі: Виробники сільгосптехніки, сільськогосподарські підприємства, в тому числі фермерські.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *